hoconline_c3530

Chương trình “1.000 WEBSITES TRƯỜNG HỌC MIỄN PHÍ” được VietnamCloud

triển khai với mong muốn góp một chút công sức với giáo dục nước nhà.

Hãy liên lạc với chúng tôi nếu thầy cô và nhà trường muốn có một cổng thông tin

giao tiếp với phụ huynh và học sinh của trường.


Nội dung website :
1. Giới thiệu thông tin nhà trường :
• Giới thiệu chung
• Bản đồ
• Cơ cấu tổ chức nhà trường
2. Thông tin về hoạt động chuyên môn của nhà trường
3. Các sự kiện, hội thi của ngành
4. Video
5. Hình ảnh
6. Tin tức
7. Phụ huynh chia sẻ
8. Góc học sinh
9. Hội cha mẹ học sinh

10. Liên hệ

truong-hoc-216756-truongnoitru

Chương trình triển khai từ ngày 01-01-2015 đến 15-01-2015

hoặc kết thúc sớm hơn nếu số lượng website đăng ký đủ số lượng.