CLOUD VPS A
1 CPU, 1GB RAM, 10GB HDD,
10GB Băng thông,
Linux/Window OS, 1 Public IP
Phù hợp với mục đích dành cho doanh nghiệp xây dựng những website dùng joomla, wordpress, wiki, hay cài đặt SVN để quản lý dữ liệu nội bộ. Các phần mềm mã nguồn mở quản lý dự án/công việc …

480.000đ

mỗi tháng

CLOUD VPS B
2 CPU, 2GB RAM, 20GB HDD,
20GB Băng thông,
Linux/Window OS, 1 Public IP
Phù hợp để xây dựng hệ thống MAIL SERVER phục vụ cho nhu cầu doanh nghiệp, các phần mềm quản lý công việc, con người, lưu trữ dữ liệu nội bộ để dễ dàng chia sẻ…

720.000đ

mỗi tháng

CLOUD VPS C
4 CPU, 4GB RAM, 60GB HDD,
60GB Băng thông,
Linux/Window OS, 1 Public IP
Thích hợp phục vụ cho những giải pháp thương mại điện tử cỡ vừa, các forum có số lượng thành viên tương đối .

1.080.000đ

mỗi tháng

CLOUD VPS D
8 CPU, 8GB RAM, 100GB HDD,
100GB Băng thông,
Linux/Window OS, 1 Public IP
Phù hợp phục vụ cho những giải pháp online có số lượng người tham gia khá lớn, có thể cái đặt được những hệ điều hành đòi hỏi cầu hành cao

2.040.000đ

mỗi tháng

Dịch vụ cộng thêm
Tên dịch vụ Số lượng Giá/tháng Giá/năm
Thêm băng thông 10 GB 130.000 đ 1.170.000
Thêm IP 1 IP 100.000 đ 900.000 đ
Dung lượng ổ cứng 10 GB 25.000 đ 225.000 đ
Thêm RAM 512 MB 100.000 đ 900.000 đ
Backup theo tuần 50 GB 125.000 đ 1.150.000 đ
Dịch vụ Firewall 1 VPS 125.000 đ 1.150.000 đ