Nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, VietNamCloud tuyển dụng các ứng viên vào các vị trí sau đây:

Kỹ sư hệ thống (Bộ phận IT): 04 người

Mô tả công việc:

– Tham gia xây-dựng/quản-trị các hệ thống network/system/storage

– Tiếp nhận, nắm bắt các hệ-thống/ứng-dụng đc chuyển giao từ nhóm phát triển.

– Tiếp xúc với các công nghệ mới nhất.

– Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết và tạo mọi điều kiện thuật lợi để nâng cao hiệu quả làm việc, phát huy tối đa sở trường của mình. (more…)

Nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, VietNamCloud tuyển dụng các ứng viên vào các vị trí sau đây:

 

Vị Trí: Software engineer (Java, PHP, .NET): 10 người

Mô tả công việc:

– Phát triển ứng dụng web cho các khách hàng theo đặc tả phần mềm.

– Tùy chỉnh các chức năng hiện có đúng với nhu cầu khách hàng và sự phân công của PM. (more…)