Xây dựng hệ thống dựa trên nhu cầu

 •  Triển khai các giải pháp thích hợp dựa trên nhu cầu của khách hàng.
 • Phân tích đánh giá, chỉnh sửa mô hình hiện tại nhằm nâng cao chất lượng và hoạt động ổn định hơn.

Cài đặt, cấu hình các dịch vụ

 • Cài đặt, cấu hình các dịch vụ chính: Apache, Nginx, MySQL, PosgreSQL, Exim, Postfix, SVN, VPN …
 • Cài đặt, cấu hình các phần mềm, dịch vụ chuyên biệt từ phía khách hàng nếu có tài liệu hướng dẫn cụ thể.
 • Update phiên bản mới hoặc cập nhật các bản vá lỗi cho hệ thống.

Tối ưu hóa cấu hình của dịch vụ, hệ thống

 • Phân tính, tổng hợp các số liệu cụ thể để tính toán đưa ra những thông số cấu hình phù hợp nhất cho các dịch vụ.
 • Tinh chỉnh tối ưu hóa cấu hình hệ thống để sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý, hiệu quả và kinh tế nhất.

Báo cáo tình trạng hoạt động của website định kỳ (theo yêu cầu của khách hàng)

 • Phân tích log để tổng hợp thông tin hoạt động của website định kỳ nhằm giúp khách hàng nắm được tình hình hoạt động và độ hiệu quả của website trong thời gian vừa qua, nắm được các thông tin cần thiết để có kế hoạch phát triển website trong thời gian tới.

Xây dựng hệ thống theo dõi (monitor) tự động 24/7, phản ứng và khắc phục nhanh các sự cố

 • Hệ thống monitor  sẽ theo dõi máy chủ của bạn 24/7, cảnh báo nhanh nhất các sự cố xảy hoặc các nguy cơ sự cố tiềm ẩn.
 • Tự động xử lý các lỗi đơn giản, giảm tối đa down time của hệ thống.

Cấu hình backup dữ liệu hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng

 • Hỗ trợ sao lưu mã nguồn và cơ sở dữ liệu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
 • Phục hồi mã nguồn và cơ sở dữ liệu khi cần thiết

Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành

 • VietNamCloud sẽ thay quý khách chủ động xử lý các lỗi xảy ra trong quá trình vận hành.
 • Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ phía quý khách.

Phát triển các công cụ

 • Phát triển các công cụ theo yêu cầu của khách hàng (tùy theo mức độ).
 • Sử dụng các công cụ do chính các chuyên gia của VietNamCloud phát triển.